Effective Giving

Effective Giving (www.effectivegiving.nl) ondersteunt onderzoekers van Duke University en de Erasmus University Rotterdam bij een klein onderzoek.

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden. De antwoorden zijn anoniem. Lees de vragen a.u.b. zorgvuldig en antwoord zo eerlijk mogelijk.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Vera Scholmerich (scholmerich@euc.eur.nl).

Alvast bedankt voor uw hulp,

Kellie Liket
Co-founder Effective Giving

 


 
Hoeveel schat u dat het gemiddeld kost om een leven in Nederland te redden? Geef uw antwoord hieronder, in Euros.
 
 
Hoeveel schat u dat het gemiddeld kost om een ​​leven te redden in een ontwikkelingsland? Geef uw antwoord hieronder, in Euro's.
 
 
Laten we aannemen dat u een bedrag van 1 miljoen euro kunt besteden, en u moet bepalen welk specifiek probleem u hiermee wilt aanpakken. Op basis van een eerste inschatting, door welk probleem aan te pakken denkt u dat u het grootste verschil kunt maken?


 
Een groep onderzoekers heeft een reeks programma's overwogen om HIV te voorkomen of te behandelen. Alle programma's hebben in meer of mindere mate effect. De onderzoekers hebben geïdentificeerd welk programma het kleinste effect had en welk programma het grootste effect had. Hoeveel effectiever denkt u dat het meest effectieve programma is, vergeleken met het minst effectieve programma? Het meest effectieve programma is _______ keer zo effectief als het minst effectieve programma.
 
Een groep onderzoekers heeft een reeks programma’s overwogen om HIV te voorkomen of te behandelen. Alle programma’s zijn kosteneffectief, maar ze verschillen in de mate van kosteneffectiviteit. De onderzoekers hebben geïdentificeerd welk programma het minst kosteneffectief is en welk programma het meest kosteneffectief is. Hoeveel kosteneffectiever denkt u dat het meest kosteneffectieve programma is, vergeleken met het minst kosteneffectieve programma? Het meest kosteneffectieve programma is ______ zo kosteneffectief als het minst kosteneffectieve programma.
 
Hoeveel impact denkt u dat fondsen in Nederland momenteel hebben met hun subsidieverstrekkingen, variërend van geen impact (0) tot maximale impact (100)? Geef een getal tussen de 0 en de 100 in het veld hieronder.
 
Hoeveel impact denkt u dat uw organisatie momenteel heeft met uw donaties, variërend van geen impact (0) tot maximale impact (100)? Geef een getal tussen de 0 en de 100 in het veld hieronder.
 
Hoeveel impact denkt u dat uw organisatie in potentie zou kunnen hebben door subsidieverstrekkingen - als deze in staat zou zijn om haar prestatie te verbeteren - variërend van geen impact (0) tot maximale impact (100)? Geef een getal tussen de 0 en de 100 in het veld hieronder.
 
Wat is het jaarlijkse bedrag dat het fonds dat u vertegenwoordigt aan donaties uitkeert? 
Op welke sector(en) richt de missie van de organisatie die u vertegenwoordigt zich?
 
Hoeveel jaar bestaat het fonds dat u vertegenwoordigt?