Foute filantropie en goede goede doelen

Column in NRC (08032019)
lees verder >>

Dekker slaat de plank mis bij goede doelen

Artikel in FD (05032019) over het wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties
lees verder >>

Goede doelen op de barricade voor anonimiteit

Artikel in Financieel Dagblad van 4 maart 2019 over het wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties
lees verder >>

Conceptwetsvoorstel Transparantie Rechtspersonen

SBF reactie op de internetconsultatie van de wet transparantie maatschappelijke organisaties
lees verder >>

PRESS RELEASE: EUROPEAN PHILANTHROPY SECTOR

PRESS RELEASE: EUROPEAN PHILANTHROPY SECTOR PUSHES BACK ON PROPOSED DUTCH LAW REQUIRING DISCLOSURE OF DONOR INFORMATION
lees verder >>  Dekker slaat de plank mis bij goede doelen

  5 maart in  februari 2019 in FD
   

  Hoe verkokerd kan een overheid zijn? Die vraag dringt zich op bij het concept-wetsvoorstel van VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om goede doelen, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen te verplichten de identiteit van hun gulste gevers wereldkundig te maken.

  Een andere vraag is hoezeer de minister en zijn ambtenaren bevangen zijn door de angst voor onwelgevallige beïnvloeding van Nederlandse moslims via giften vanuit het buitenland. Wil Dekker een heel maisveld plat maaien omdat er mogelijk een paar schadelijke planten in staan? Deze vergelijking maakte hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge eerder in het FD.

  De rechtvaardigingsgrond voor het verreikende staatsingrijpen bij particuliere initiatieven is des te klemmender voor een liberale bewindsman. De politieke stroming van Dekker vindt haar bestaansrecht immers mede in het verzet tegen de almacht van de staat over zijn burgers. Om nog maar te zwijgen van de rechtsbescherming.

  De minister wil dat maatschappelijke organisaties bij giften en nalatenschappen vanaf €15.000 per jaar de naam en woonplaats van de weldoener publiek maken. De filantropische sector verwacht met recht dat gulle gevers die hechten aan anonimiteit, het dan voor gezien houden.

  Op de eerste pagina van het regeerakkoord van Rutte III stond dat 'de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen' ruimte verdienen. Als het voorstel van Dekker één ding niet doet, is het ruimte geven aan het maatschappelijk middenveld. Terwijl datzelfde middenveld en de (rijks)overheid daar op andere fronten wel aan werken.

  In hetzelfde regeerakkoord kondigde het kabinet aan dat het wil voorkomen dat buitenlandse donateurs via maatschappelijke en religieuze organisaties ongewenste invloed in Nederland kopen. Met als toevoeging dat daarvoor meer transparantie noodzakelijk is. Dekkers voorstel is de uitwerking hiervan. 

  Deskundigen wijzen er echter op dat de overheid al veel middelen heeft om inzage te krijgen in de boeken van goede doelen, kerken en wat dies meer zij. Mochten die middelen tekortschieten, raden juristen maatwerk aan in plaats van met een kanon op een mug te schieten en de bijkomende schade voor lief te nemen. Temeer omdat kwaadwillenden de publicatieplicht eenvoudig kunnen omzeilen.

  Dekker moet zijn schadelijke symboolwetgeving niet doorzetten en zijn ondoordachte plan van tafel halen.

   

   
  Terug