Chocolonely Foundation

Tony's Talk: Friendly Field Worker Henk
lees verder >>

Meeting Rijksoverheid & Filantropie & Samenleving

Op dinsdag 18 juni kwamen vertegenwoordigers van de filantropie, overheid en samenleving bijeen om te spreken over samenwerking tussen overheid en filantropie
lees verder >>

Ronald van der Giessen beoogd voorzitter FIN

persbericht inzake het voorzitterschap van de FIN
lees verder >>

Siep Wijsenbeek (SBF) verdedigt aanpassing registratie ANBI’s in UBO-register bij rondetafelsessie Tweede Kamer

Het langverwachte rondetafelgesprek over het UBO-register* vond woensdag 22 mei 2019 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, opgedeeld in vraaggesprekken van Tweede Kamerleden met verschillende gegadigden, werden ook de belangen van de ANBI’s verdedigd.
lees verder >>

SBF verdedigt zich tegen onzinnige UBO-registratie

In een zogenoemd rondetafelgesprek heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie zich bij monde van FIN-directeur Siep Wijsenbeek afgelopen woensdag tegenover volksvertegenwoordigers opnieuw verzet tegen opname van charitatieve organisaties in het zogenoemde UBO-register.
lees verder >>  17 juni 2019 

  PERSBERICHT

  Ronald van der Giessen beoogd voorzitter FIN


  Joost van Lanschot, voorzitter van de FIN, is sinds september 2018 om gezondheidsredenen verhinderd zijn functie volledig uit te oefenen. Frieda de Pater treedt sindsdien op als waarnemend voorzitter. Door een langer dan verwachte herstelperiode is het voor Joost van Lanschot niet mogelijk om te bepalen per wanneer hij het voorzitterschap weer zou kunnen oppakken. Daarom is in goed overleg geconcludeerd dat er per 1 september 2019 een nieuwe voorzitter aantreedt. Joost van Lanschot zal vanaf dat moment gewoon bestuurslid zijn en blijven.

  Ronald van der Giessen, lid van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Strouven Fonds en onder andere voormalig directeur van het Oranje Fonds, is door het FIN bestuur gevraagd als beoogd voorzitter. Het bestuur van de FIN is zeer verheugd dat Ronald van der Giessen dit verzoek heeft aanvaard. Hij beschikt over ruime bestuurlijke capaciteiten en ervaring, grote kennis van de sector Filantropie en een groot relevant netwerk, inclusief goede contacten met de overheid. Hij heeft het destijds nieuwe Oranje Fonds uitgebouwd tot een alom bekend en gerespecteerd instituut. Dat sluit goed aan bij de ambitie van de FIN om de aandacht te vergroten voor de maatschappelijke betekenis van vermogensfondsen.

  Ronald van der Giessen zal zich vanaf 1 juli inwerken in het bestuur en per 1 september feitelijk als voorzitter fungeren. De leden van de FIN zullen in de ALV van 14 november 2019 over zijn formele benoeming besluiten.

  Joost van Lanschot: ”Ik was en ben met veel plezier voorzitter van de FIN. Maar het belang van de FIN vereist een volledig functionerende voorzitter, terwijl mijn gezondheid onbelemmerd moet herstellen. Frieda de Pater verdient veel lof en dank voor de wijze waarop zij gedurende een jaar het voorzitterschap heeft waargenomen naast haar volle baan als directeur van Stichting RCOAK. Het is heel verheugend dat Ronald van der Giessen op deze korte termijn als voorzitter van de FIN kan en wil aantreden.”

   

  -- EINDE PERSBERICHT --

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siep Wijsenbeek, directeur FIN, via 070-3262753 / 06-57668463 / s.wijsenbeek@verenigingvanfondsen.nl 

  De FIN is de branchevereniging van vermogensfondsen in Nederland. 352 fondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden zoals maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur. De missie van de FIN is het behartigen van belangen van haar leden die zich inzetten voor het goede doel en het maatschappelijk nut en het bevorderen en onder de aandacht brengen van filantropie.

  Terug